IU Nord: Generalforsamling

IU Nord afholder generalforsamling. Alle medlemmer er velkommen. Dagsorden: * Valg af stemmetællere * Valg af dirigent * Formandens beretning * Regnskabsaflæggelse * Behandling af indkomne forslag Nyt sæt vedtægter […]