IU Nord: Generalforsamling

IU Nords bestyrelse indkalder til generalforsamling d. 2/5-18. Mere information følger.   Dagsorden: * Valg af stemmetællere * Valg af dirigent * Formandens beretning * Regnskabsaflæggelse * Behandling af indkomne […]